Τι είναι το ERKNet;

Το ERKNet είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις σπάνιες νεφρικές νόσους. Το ERKNetσυγκεντρώνει εξειδικευμένα κέντρα που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε περισσότερους από 40.000 ασθενείς με σπάνιες νεφρικές παθήσεις ή περίπλοκες ασθένειες. Το ERKNet παρέχει εξειδίκευση για τις ακόλουθες νόσους και παθήσεις:

  • Νεφροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών (κληρονομική ή επίκτητη)
  • Νεφροπάθεια με απώλεια άλατος (κληρονομική ή επίκτητη)
  • Συγγενείς ανωμαλίες νεφρών και ουροποιητικού συστήµατος
  • Κυστικές παθήσεις του νεφρού (συμπεριλαμβανομένων των ADPKD και ARPKD)
  • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και συναφείς παθήσεις
  • Διαταραχές νεφρολιθίασης
  • Μεταβολικά νοσήματα που επηρεάζουν τα νεφρά
  • Χρόνια νεφρική νόσος και αιμοκάθαρση σε παιδιά
  • Μεταμόσχευση νεφρού σε παιδιά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις σπάνιες νεφρικές νόσους εδώ!