Τι είναι το ERKNet;

Το ERKNet είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις Σπάνιες Νεφρικές Ασθένειες που συγκεντρώνει κέντρα εμπειρογνωμόνων που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε περισσότερους από 70.000 ασθενείς με σπάνιες ασθένειες των νεφρών. Το ERKNet παρέχει εξειδίκευση σε περισσότερες από 300 διαγνώσεις.

Υπάρχουν 30 εκατομμύρια άτομα με σπάνιες ασθένειες στην ΕΕ, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια με σπάνιες νεφροπάθειες. Το ERKNet φροντίζει 70.000 ασθενείς σε 78 κέντρα σε 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Δραστηριότητες του ERKNet

Οι δραστηριότητες και οι στόχοι μας παρατίθενται στο ακόλουθο σχήμα.

Οι κύριες δραστηριότητες του ERKNet είναι: Υποστήριξη της κλινικής έρευνας και της ανάπτυξης νέων θεραπειών, εκπαίδευση και προώθηση της ανταλλαγής ιατρών.

Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ασθενειών

στις ακόλουθες ασθένειες και καταστάσεις:

  • Νεφροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών (κληρονομική ή επίκτητη)
  • Νεφροπάθεια με απώλεια άλατος (κληρονομική ή επίκτητη)
  • Συγγενείς ανωμαλίες νεφρών και ουροποιητικού συστήµατος
  • Κυστικές παθήσεις του νεφρού (συμπεριλαμβανομένων των ADPKD και ARPKD)
  • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και συναφείς παθήσεις
  • Διαταραχές νεφρολιθίασης
  • Μεταβολικά νοσήματα που επηρεάζουν τα νεφρά
  • Χρόνια νεφρική νόσος και αιμοκάθαρση σε παιδιά
  • Μεταμόσχευση νεφρού σε παιδιά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις σπάνιες νεφρικές νόσους εδώ!