Ιατροί και Κέντρα

Κέντρα στη Γαλλία

1
2
3
4
5
1

Lyon, Hôpital Femme Mère Enfant & Université de Lyon

2

Paris, APHP Hôpital Henri Mondor, Paris-Est Creteil

3

Paris, Necker-Enfants Malades University Hospital

4

Paris, Tenon Hospital, Assistance Publique Hôpitaux de Paris

5

Toulouse, Toulouse University Hospital

Κέντρα στη Γαλλία

1 – Lyon, Hôpital Femme Mère Enfant & Université de Lyon
Παιδιά

2 – Paris, APHP Hôpital Henri Mondor, Paris-Est Creteil
Ενήλικες

3 – Paris, Necker-Enfants Malades University Hospital
Παιδιά
Ενήλικες

4 – Paris, Tenon Hospital, Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Ενήλικες

5 – Toulouse, Toulouse University Hospital
Παιδιά
Ενήλικες