Sicil nedir?

ERKNet tarafından oluşturulan ERKreg, tüm nadir böbrek hastalıkları için Avrupa çapında ilk ve en büyük kayıt sistemidir.

Avrupa Nadir Böbrek Hastalığı Kayıt Sistemi ERKreg, ağ kapsamında, kimlikleri gizlenmiş verilerinin kaydedilmesini kabul eden, nadir ve karmaşık böbrek hastalıkları olan tüm hastaları takip eder.

Kayıt sistemi, klinisyenlerin, araştırmacıların ve ilaç endüstrisinin nadir böbrek hastalıkları hakkında daha fazla bilgi üretmesine, araştırma yapmalarına, ilaç geliştirmelerine ve aynı zamanda hastalarımızın yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Kayıt sistemi aynı zamanda nadir görülen böbrek rahatsızlıkları olan hastalara verilen desteği optimize etmek konusunda hasta topluluklarına, sağlık otoritelerine ve politikacılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

ERKreg şu anda 24 ülkedeki 70’den fazla hastaneden hasta verilerini toplamaktadır.

Her ay 300-400 yeni hasta ERKreg Kayıt Defterine girilmektedir.

Kayıt sisteminin amaçları

 • Demografik Bilgiler

  ERKReg kayıt sistemi 24 ülkeden veri toplamakta ve Avrupa’nın farklı bölgelerinde 300’den fazla nadir böbrek hastalığının sıklığını ve özelliklerini analiz etmeye imkân sağlamaktadır.

 • Doğal Hastalık Geçmişi

  Hasta bilgileri, zaman içinde klinik seyri takip etmek, terapötik yaklaşımları geliştirmek ve en uygun tedaviyi sağlamak için sağlık ekipleri tarafından yılda bir kez toplanmaktadır. Bu, komplikasyonlar ve hastalığın ilerlemesi için risk faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

 • Yeni Tedaviler

  ERKReg verileri, hastanın refahını ve yaşam kalitesini iyileştirebilecek yeni tedavi stratejileri ve yeni ilaçları keşfetmek için çok merkezli araştırma projelerini kolaylaştırmaktadır.

  Kayıt sistemi, yeni bir tedavinin geliştirilmekte olduğu belirli bir hastalığı olan hastaların bulunmasına izin vermektedir. Kayıt ekibi, yaklaşan klinik deney fırsatlarıyla hastaların eşleştirilmesine aracılık etmektedir.

  Bu sayede kayıt sistemi, hastalarımızın yeni tedavilere hızlı bir şekilde erişebilmelerini desteklemektedir.

 • Kıyaslama

  ERKReg’e katılan uzman merkezler, teşhis ve terapötik müdahalelerin temel kalite göstergelerine göre hasta yönetiminin performansını sürekli olarak takip etmektedir.

  ERKReg, her merkez ve tüm kayıt defteri için performans istatistikleri sağlamaktadır. Bu, merkezlerin yönetimlerinin kalitesini genel ERKNet topluluğununkiyle karşılaştırmasına olanak tanımaktadır. Merkezler 6 ayda bir değerlendirilecektir.

  Bu şekilde, Avrupa’daki tüm ERKNet merkezlerinde bakımın mükemmel hale gelmesini ve sürekli gelişmesini desteklemekteyiz.

Kayıtlarımıza bir göz atın

ERKreg’de hangi veriler toplanır?

General information
Registration identification number Number = pseudonym
Gender
Date of birth Month + year (no day)
Ethnicity For example: Caucasian/ Asian / African, etc
General information regarding the kidney disease
Date of first symptoms Day / Month / Year
Kidney function on that first day Laboratory results: serum creatinine
Other persons within the family with a kidney disease? Yes / No
Clinical diagnosis A number from orphanet will be registered (orphanet is a database of all possible diagnoses) Website orphanet: https://orpha.net/..
Specific information regarding the kidney disease (kidney tissue and/or skin tissue)
Has a kidney biopsy been performed? Yes / No
If yes: Date + diagnosis (conclusion of kidney biopsy report) Immunohistochemical results (this is a specific staining of the biopsy)
Has a skin biopsy been performed? Yes / No
If yes: Date + diagnosis (conclusion of kidney biopsy report) Immunohistochemical results (this is a specific staining of the biopsy)
Specific information regarding the kidney disease (imaging)
Has imaging been performed? Yes / No
If yes: Type of imaging (ultrasound/ MRI/ X-ray)
Specific information regarding the kidney disease (genetics)
If the orphacode (see above) concerns a disease which can be inherited, ERKreg will ask if genetic analysis has been performed.
Has a genetic test been performed? Yes / No
Date of genetic testing Day / Month / Year
Type of genetic test Sanger / gene panel / WES/ WGS (this concerns the technical test which has been performed)
Date of test result Day / Month / Year
Is the test result confirming the clinical diagnosis? Yes / No
If yes: Which gene and which variant has been found? Gene and variant
Specific information regarding the clinical course of the kidney disease (renal replacement therapy)
Has there been a need for renal replacement therapy? Yes / No
If yes: Date of start of renal replacement therapy Day / Month / Year
Type of renal replacement therapy Haemodialysis / peritoneal dialysis / kidney transplantation
If there has been a change in type of renal replacement therapy, it can be registered in ERKreg as well. In that case again the date and type of renal replacement therapy will be registered. Furthermore, the reason of the change will be registered (failure of current therapy or wish of patient/family).
Specific information regarding the clinical follow up (yearly update)
A yearly update about clinical course will take place. Data that will be collected are the following:
Data regarding physical examination:
 • Blood pressure
 • Length / weight
Laboratory measurements:
 • Serum creatinine (kidney function)
 • Urinary protein to creatinine ratio (indication of amount of loss of proteins into urine)
 • Dependant on type of kidney disease results of other laboratory measurements.
At closure of ERKreg participation
When a patient is no longer followed up in the ERKreg registry, a follow-up termination date will be added. Also, the reason of termination of registering data of this particular patient shall be added. Reasons can include: patient withdrawn, patient deceased, or patient cannot be reached due to relocation.
Disease specific information (it will be dependent on type of kidney disease which additional data can be collected)
Data regarding physical examination: For example:
 • Hearing loss?
 • Visual problems?
Laboratory measurements: Extensive laboratory measurements, for example:
 • Immunological tests (e.g. ANA/ANCA/anti-PLA2R)
 • Haemoglobin / leukocytes / platelets
 • Infection parameters
 • Liver function
“Events” For example:
 • Thrombosis
 • Admission to hospital
 • Infections (for instance as a complication when a patient uses immunosuppressive therapy)
 • Death
 • Cancer (which can be a complication of certain treatments of kidney diseases)
Data regarding treatment For example:
 • Immunosuppressive therapy
 • Antihypertensive treatment
 • Anticoagulation
Data regarding the results of treatment This will be data as described above