Avrupa Referans Ağı nedir?

Avrupa Referans Ağları (ARA’lar), sınırlar ötesinde organize edilmiş olan, uzmanlık merkezleri, tıbbi bakım tedarikçileri ve laboratuvarları ağlarıdır.

ARA’lar, sağlık hizmetleri profesyonellerine, ülkelerinde erişme imkânı bulamayabilecekleri uzmanlık bilgisine erişimlerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tüm 24 ARA’yı buradan görebilirsiniz (sadece İngilizce)