Aviz Juridic

Informații solicitate de § 5 TMG:

Divizia de Nefrologie Pediatrică
Centrul pentru Medicină Pediatrică și Medicină pentru Adolescenți
Spitalul Universitar Heidelberg
Adresa: Im Neuenheimer Feld 430
69120 Heidelberg
Germania

Telefon  +49-6221-56-2349
Fax      +49-6221-56-5166
Email  

Reprezentat de

Profesor Dr. Franz Schaefer

Drepturile de Autor

Drepturile de Autor (c), Universitatea Heidelberg, toate drepturile rezervate

Orice informație și toate informațiile publicate pe acest site web (plan general, texte, imagini, figuri și tabele, etc.) sunt protejate de drepturile de autor. Orice utilizare a acestor informații interzisă în baza drepturilor de autor este condiționată de consimțământul prealabil explicit din partea Universității din Heidelberg. Acest lucru se aplică în special copierii, prelucrării, traducerii, introducerii, modificării sau reproducerii informațiilor din bazele de date sau alte suporturi și sisteme electronice. Sunt permise fotocopii și descărcări de pe pagini web pentru uz personal, științific sau necomercial.

Universitatea din Heidelberg își păstrează drepturile de autor exclusive asupra ștampilei universitare.

Permitem și încurajăm în mod deschis utilizatorii să citeze documentele și paginile noastre web și să creeze linkuri către site-ul nostru.

Disclaimer

Disclaimer privind informațiile de pe acest site web creat de Universitatea Heidelberg:

Informațiile de pe acest site au fost cercetate și implementate cu atenție. În ciuda acestor eforturi de acuratețe, nu poate fi exclusă posibilitatea unor erori. Vă rugăm să trimiteți orice observații sau corecturi editorului responsabil de web. Deși conținutul a fost verificat cu atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acuratețea, caracterul complet sau actualitatea acestuia. În special, se declină răspunderea pentru orice daune sau consecințe care pot apărea prin utilizarea directă sau indirectă a conținutului site-ului web.
Declinarea răspunderii privind trimiterile încrucișate și legăturile:

În conformitate cu dreptul comun, Universitatea Heidelberg este responsabilă pentru conținutul creat de persoane asociate cu universitatea. Acest conținut nu include referințe încrucișate („linkuri externe”) care sunt furnizate către alte site-uri web. Acest „conținut străin” nu provine de la Universitatea din Heidelberg; de asemenea, Universitatea Heidelberg nu este în măsură să îl influențeze în calitate de terță parte. Conținutul site-urilor străine care sunt legate de acest site nu reflectă opinia Universității din Heidelberg. Linkurile sunt furnizate doar pentru a transmite informații suplimentare și pentru a prezenta conexiuni.

Declarația de mai sus se aplică tuturor legăturilor și trimiterilor încrucișate care au fost create în cadrul site-urilor web ale Universității Heidelberg, precum și comentariilor înregistrate de vizitatorii externi în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții care au fost create de Universitatea din Heidelberg. Răspunderea exclusivă pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea unui astfel de conținut este asumată de proprietarul site-ului web la care se referă link-ul.

În plus, Universitatea din Heidelberg nu se asociază și nu se identifică cu conținutul terților la care face trimitere prin intermediul unui link. Universitatea din Heidelberg nu își asumă nicio responsabilitate pentru un astfel de conținut, deoarece nu are nicio influență asupra acestuia.

Webdesign & programare

umlautmedia GbR – Heidelberg