O ERKNet

ERKNet – the European Reference Network for Rare Kidney Diseases – jest Europejską Siecią/Projektem
Referencyjnym ds. Rzadkich Chorób Nerek. Tworzą go ośrodki specjalistyczne z całej Europy, które zapewniają opiekę zdrowotną ponad 70 000 pacjentów z rzadkimi chorobami nerek. 
ERKNet dostarcza fachowych informacji na temat ponad 300 indywidualnych chorób nerek.

W UE żyje 30 milionów osób cierpiących na rzadkie choroby, w tym 2 miliony osób z rzadką chorobą nerek. ERKNet opiekuje się 70 000 pacjentów w 78 ośrodkach w 24 państwach członkowskich UE.

Działalność ERKNet

Nasze działania i cele zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Głównymi działaniami ERKNet są: Wspieranie badań klinicznych i rozwoju nowych terapii, szkolenie i promowanie wymiany lekarzy.

Specjalizacja w zakresie chorób

w następujących chorobach i dolegliwościach:

  • Choroby nerek powodujące utratę albumin (dziedziczne lub nabyte)
  • Choroby nerek powodujące utratę soli (dziedziczne lub nabyte)
  • Wrodzone wady nerek i dróg moczowych
  • Torbielowatości nerek (w tym ADPKD i ARPKD)
  • Zespół hemolityczno-mocznicowy i choroby pokrewne
  • Kamienie nerkowe
  • Choroby metaboliczne, które mają wpływ na nerki
  • Przewlekła choroba nerek i dializa u dzieci
  • Przeszczep nerki u dzieci

Tutaj znajdziesz więcej informacji o wszystkich chorobach rzadkich nerek!