Czym jest europejska sieć referencyjna?

Europejskie sieci referencyjne (ang. European Reference Networks — ERNs) to sieci centrów fachowej wiedzy, dostawców usług medycznych i laboratoriów, które są zorganizowane ponadnarodowo.

Sieci ERN mają na celu zapewnianie pracownikom ochrony zdrowia dostępu do eksperckiej wiedzy, do której mogliby nie mieć dostępu w swoich krajach.

Odkryj wszystkie 24 sieci ERN tutaj (tylko w języku angielskim)