Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς;

Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ) είναι δίκτυα κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και εργαστηρίων, οργανωμένα διασυνοριακά.

Σκοπός των ΕΔΑ είναι να παρέχουν στους επαγγελματίες υγείας πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη την οποία ενδέχεται να μην έχουν στη χώρα τους.

Ανακαλύψτε και τα 24 ΕΔΑ εδώ (μόνο στα Αγγλικά)