Οργανώσεις ασθενών

Ιταλία

1
2
1

ANED – Associazione Italiana Emodializzati Dialisi e Trapianto – ONLUS (Milan)

2

AIRP onlus – Associazione Italiana Rene Policistico

Οργανώσεις ασθενών στην Ιταλία

1 – ANED – Associazione Italiana Emodializzati Dialisi e Trapianto – ONLUS, Milan

2 – AIRP onlus – Associazione Italiana Rene Policistico, Milan