Οργανώσεις ασθενών

Ηνωμένο Βασίλειο

1
2
3
4
1

Polycystic Kidney Disease Charity, London

2

URDDAD Foundation – The ultra rare Diseases, Disorders and Disabilities Foundation, London

3

Bardet-Biedl Syndrome UK, Harwich

4

Alport UK, Gloucestershire

Οργανώσεις ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο

1 – Polycystic Kidney Disease Charity (PKD UK), London*

2 – URDDAD Foundation – The ultra rare Diseases, Disorders and Disabilities Foundation, London

3 – Bardet-Biedl Syndrome UK, Harwich

4 – Alport UK, Gloucestershire


*European Patient Advocacy Group (ePAG)