Ιατροί και Κέντρα

Κέντρα στην Ιταλία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

Bergamo, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII

2

Florence, Meyer Children’s Hospital

3

Genova, Istituto Giannina Gaslini

4

Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

5

Naples, A.O. Santobono-Pausilipon

6

Naples, UOC Nephrology and Dialysis – Università della Campania

7

Padova, Azienda Ospedaliera di Padova

8

Rome, Gemelli Hospital

9

Rome, Rome Bambino Gesù Children’s Hospital

10

Siena, University Hospital

11

Torino, San Giovanni Bosco Hospital and University of Torino

Κέντρα στην Ιταλία

1 – Bergamo, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Ενήλικες

2 – Florence, Meyer Children’s Hospital
Παιδιά

3 – Genova, Istituto Giannina Gaslini
Παιδιά

4 – Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Παιδιά

5 – Naples, A.O. Santobono-Pausilipon
Παιδιά

6 – Naples, UOC Nephrology and Dialysis – Università della Campania
Παιδιά
Ενήλικες

7 – Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
Παιδιά
Ενήλικες

8 – Rome, Gemelli Hospital
Ενήλικες

9 – Rome, Rome Bambino Gesù Children’s Hospital
Παιδιά

10 – Siena, University Hospital
Ενήλικες

11 – Torino, San Giovanni Bosco Hospital and University of Torino
Ενήλικες