Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Πληροφορίες που απαιτούνται από το § 5 TMG:

Τμήμα Παιδιατρικής Νεφρολογίας
Κέντρο Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης
Im Neuenheimer Feld 430
69120 Χαϊδελβέργη
Γερμανία

Τηλέφωνο +49-6221-56-2349
Φαξ     +49-6221-56-5166
Email  

Εκπροσωπείται από

Καθηγητής Dr. Franz Schaefer

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα (c), Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Τυχόν και όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα (διάταξη, κείμενα, εικόνες, σχήματα και πίνακες κ.λπ.) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Τυχόν χρήση αυτών των πληροφοριών που απαγορεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων υπόκειται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεση από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Αυτό ισχύει ιδίως για την αντιγραφή, επεξεργασία, μετάφραση, εισαγωγή, τροποποίηση ή αναπαραγωγή των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Επιτρέπονται φωτοτυπίες και λήψεις από ιστοσελίδες για προσωπική, επιστημονική ή μη εμπορική χρήση.

Το πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης διατηρεί αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα στη σφραγίδα του πανεπιστημίου.

Επιτρέπουμε ανοιχτά και ενθαρρύνουμε τους χρήστες να αναφέρουν τα έγγραφα και τις ιστοσελίδες μας και να δημιουργούν συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας.

Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης:

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ερευνηθεί και εφαρμοστεί προσεκτικά. Παρά τις προσπάθειες προς την ακρίβεια, η πιθανότητα σφαλμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στείλτε τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις στον διαχειριστή διαχείρισης ιστού. Ενώ το περιεχόμενο έχει ελεγχθεί προσεκτικά, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητά του. Ειδικότερα, η ευθύνη αποποιείται για οποιαδήποτε ζημία ή συνέπειες που μπορεί να προκύψουν μέσω άμεσης ή έμμεσης χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Αποποίηση ευθυνών για παραπομπές και συνδέσμους:

Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που δημιουργείται από άτομα που σχετίζονται με το πανεπιστήμιο. Αυτό το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει παραπομπές (“εξωτερικοί σύνδεσμοι”) που παρέχονται σε άλλους ιστότοπους. Αυτό το “ξένο περιεχόμενο” δεν προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. ούτε το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης είναι σε θέση να το επηρεάσει ως τρίτο μέρος. Το περιεχόμενο ξένων ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικατοπτρίζει τη γνώμη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών και την παρουσίαση συνδέσεων.

Η παραπάνω δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις διασταυρώσεις που έχουν δημιουργηθεί στους ιστότοπους του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταγραφεί από εξωτερικούς επισκέπτες σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας που έχουν δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Η αποκλειστική ευθύνη για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο, και συγκεκριμένα, για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτού του περιεχομένου αναλαμβάνει ο κάτοχος του ιστότοπου στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης δεν συνδέεται ούτε ταυτίζεται με το περιεχόμενο τρίτων στα οποία αναφέρεται μέσω συνδέσμου. Το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους περιεχόμενο, καθώς δεν έχει καμία επίδραση σε αυτό.

Σχεδιασμός ιστοσελίδων & προγραμματισμός

umlautmedia GbR – Heidelberg